Följ med på resan mot Sveriges nöjdaste kunder

Scroll to content

Väsbyhem är mer än bara en arbetsplats

Att erbjuda våra kunder god service med hög kvalitet och ha en optimal drift och skötsel av våra fastigheter är några av Väsbyhems viktigaste strategier. Vi anser också att nöjda kunder går hand i hand med engagerade medarbetare som trivs på sitt arbete.

Vi erbjuder utmanande, intressanta och ansvarsfulla arbeten i ett företag som är certifierat som en utmärkt arbetsplats och som kvalat in på listan över Sveriges 25 bästa arbetsplatser genom Great Place To Work. Något som visar att vårt arbete för en bra arbetsmiljö, gemenskap och goda möjligheter till utveckling har gett resultat. Vill du bli en del av oss?

Arbetsplats och kultur

Vi vill ha en sund arbetsplats där både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön är god, trygg och stimulerande och där medarbetarna är delaktiga i arbetssätt och beslut. Genom tydlig mötesstruktur och korta beslutsvägar praktiserar vi vår egen vision om att beslut bäst tas nära verksamheten. Med ett gott arbetsklimat, efterfrågade förmånslösningar och ett genuint samhällsengagemang, tror vi att fler medarbetare motiveras att stanna kvar och att nya medarbetare vill bli en del av Väsbyhem. En tydlig satsning på medarbetarskap, samhällsengagemang och kompetensförsörjningsplan är grunden i vårt fortsatta personalstrategiska arbete.

Därför ska du jobba hos oss

Väsbyhem strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en sund arbetsplats där arbetsmiljön är god, trygg och stimulerande. Det finns många anledningar till varför våra medarbetare trivs att jobba hos oss. Bland annat har vi på Väsbyhem 37,5 timmes veckoarbetstid och arbetstidsförkortning dag före röd dag samt midsommar-, jul- och nyårsafton. Vi har gemensam frukost på fredagar och erbjuder månadskort hos SL som förmån. Nedan har vi valt att lyfta några punkter som genomsyrar vår kultur.

 • Friskvård

  Att erbjuda hälsofrämjande aktiviteter går långt tillbaka i Väsbyhems historia. Vi har en aktiv friskvårdsgrupp som anordnar olika aktiviteter under året, som exempelvis friskvårdsdag, kostföreläsning och stegtävling. Vart annat år erbjuds varje medarbetare att göra grundlig hälsokontroll hos företagshälsan.

 • Balans mellan privatliv och arbetsliv

  Balans i livet är något som värdesätts högt på Väsbyhem. Därför anstränger vi oss för att vara lyhörda för våra medarbetare behov och försöker att ge var och en möjlighet att påverka upplägget av sitt arbete i största möjliga mån.

 • Företagskonferenser

  Vi har företagskonferenser två gånger varje år då vi bland annat går igenom våra verksamhetsplaner, diskuterar och planerar samt har teambuildningaktiviteter. Vi har tillsammans tagit fram våra ledord - ansvarstagande, lyhörd, drivande och positiv samt vår slogan "En värd för alla". En av konferenserna brukar vara en temakonferens där den som vill kan klä ut sig efter ett förutbestämt tema, senaste gångerna har det exempelvis varit halloweentema och filmtema. Utöver detta har vi avdelningskonferenser och enhetsaktiviteter som ger medarbetare och chefer möjlighet att tillsammans stärka lagandan och planera för teamet.

 • Socialt ansvarstagande

  Väsbyhem satsar mycket på trivsel- och trygghetsskapande åtgärder. Vi har tillsammans med Upplands Väsby kommun kommit långt med ett vräkningsförebyggande arbete i syfte att minska antalet uppsägningar. Vår nya Bosociala enhet har som uppdrag att skapa trivsamma och trygga bostadsmiljöer genom ökad dialog med våra hyresgäster och samverkan med kommun, polis, myndigheter och övriga aktörer i kommunen.

  Vi bidrar med bostäder för sociala ändamål genom en särskild överenskommelse med Upplands Väsby kommun om att minst 3 procent av beståndet ska erbjudas kommunen för sociala ändamål.

  Genom olika boendeformer kan vi erbjuda våra kunder bostäder som passar bättre i olika faser i livet. Till exempel Seniorboende 55+, Senior/Trygghetsboende 60+, Rökfritt boende och Allergiboende. Utöver dessa satsar vi extra på att skapa fler student- och ungdomsbostäder så att denna målgrupp snabbare kan komma ut på bostadsmarknaden till en egen bostad. Detta sker framförallt genom en satsning på nyproduktion.

Våra ledord finns med i vårt dagliga arbete

Positiv
"Vi möter kund, medarbetare, kollegor och utmaningar med ett öppet sinne"
Lyhörd
"Vi lyssnar, ser och bekräftar både person och behov"
Ansvarstagande
”Vi håller vad vi lovar och tar ansvar för en god lösning med hänsyn till människa, ekonomi, samhälle och miljö”
Drivande
”Vi bidrar till att ständigt utveckla vår verksamhet, sätta mål och uppnå resultat”

Intresserad av att praktisera hos oss?

Vi på Väsbyhem ser praktik som en stor möjlighet för oss att få dela med oss av våra erfarenheter och samtidigt få möjlighet att få ta del av nya perspektiv.

Vi tar gärna emot praktikanter som är intresserade av fastighetsbranschen och som vill utvecklas tillsammans med oss. Genom att vi erbjuder praktikplatser är vi med och bidrar till fastighetsbranschens utveckling och hjälper dig som studerar att komma ut i arbetslivet. 

Är du intresserad? Skicka in din ansökan till praktik@vasbyhem.se och glöm inte att ange praktikperiod.

Precis som i vår vanliga rekryteringsprocess kommer vi göra urval  och intervjuer innan beslut fattas om vilka som får praktikplats hos oss. 

Upplands Väsby

Centralvägen 1
194 22 Upplands Väsby Vägbeskrivning post@vasbyhem.se 08-590 980 00 Se sida

Jobbar du redan på Väsbyhem?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@vasbyhem.se
 • Alexander Gustafsson
 • Anette J:son Skog
 • Benjamin Jolsen
 • Cecilia Suhr
 • David Sjatipa
 • Dick Bjälkestrand
 • Eili Haddad
 • Frida Bodin
 • Göran Broberg
 • Håkan Thunberg
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor